Your bag: 0 items | € 0

Algemene verkoopsvoorwaarden voor webshop B2C: WWW.DNAHOCKEY.BE

 

Merk: DNA: HOCKEY – DNA: PADEL

 

Ondernemingsgegevens verantwoordelijk voor commercialisatie van de webshop:

 

DNA: HOCKEY

Antwerpsestraat 482A, 2850 Boom

+32 (0)3 440 63 73

webshop@dnahockey.be

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van WWW.DNAHOCKEY.BE is een uitvoering en valt onder de verantwoordelijkheid van DNA: HOCKEY – commerciële benaming, adres en contactgegevens zie hierboven en hierna genoemd “DNA” biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (Klant).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van DNA moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door DNA aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DNA niet. DNA is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. DNA is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze webshop.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DNA. DNA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4: Online aankopen

De klant kan verschillende producten bekijken en deze al-dan-niet toevoegen aan het “winkelmandje”.

De klant ziet daar ook de verkoopprijzen en/of logistieke kosten verschijnen en/of eventuele andere kosten en/of kortingen.

De klant dient een “account” aan te maken met persoonlijke gegevens, evenals de eventuele verzendgegevens/adres informatie.

De klant heeft de keuze uit verschillende betaal opties om de aankopen af te rekenen. Indien hier extra kosten uit voort komen wordt dit expliciet vermeld.

Door producten aan te kopen in de webshop erkend de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

Indien men niet akkoord is met één van deze voorwaarden dient men af te zien van de aankoop.

DNA is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Eens het order werd aangemaakt door de Klant, wordt DNA hiervan, automatisch, verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport. De gegevens van de Klant worden verwerkt om een “verzendlabel” aan te maken om het pakketje verzendklaar te maken. Zodra het order verzonden is, ontvangt de Klant de melding via mail dat zijn/haar order verzonden werd inclusief een “track & trace” code. De leveringstermijn is afhankelijk van de logistieke diensten. Wij werken samen met MyParcel deze streeft ernaar de binnenlandse pakketten de volgende werkdag NA ONTVANGST EN VERWERKING v/h pakket af te leveren. Echter is dit geen garantie noch belofte. Voor de buurlanden kan de levertermijn iets langer duren. Wij spreken graag van een levering tussen de 1 en 5 werkdagen na ontvangst en verwerking van het pakket door onze logistieke partner. Indien er door omstandigheden een vertraging zou zijn van meer dan 5 werkdagen wordt er contact opegenomen met de Klant.

Levering in België, Nederland of Luxemburg is GRATIS vanaf 80 euro aankoopwaarde (incl. BTW). Onder dat bedrag is er een transportkost onder de vorm van een forfait van 7 euro per zending.

Voor Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (GB) is de levering GRATIS vanaf 120 euro aankoopwaarde (incl. BTW). Onder dat bedrag is er een transportkost onder de vorm van een forfait van 12 euro per zending.

Voor andere landen binnen of buiten de EU ontvangen we graag een aanvraag om een gepersonaliseerd aanbod te maken. Dit kan via e-mail: webshop@dnahockey.be

of telefoon +32 (0)3 440 63 73 DNA behoudt zich het recht om een levering/aankoop te weigeren vanwege de beperkt beschikbare logistieke mogelijkheden.

Eventuele vertragingen die veroorzaakt zijn na aflevering door DNA bij MY PARCEL zijn geen verantwoordelijkheid van DNA. DNA doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen gezien er met externe partners wordt samengewerkt.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de verpakking en/of een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan DNA.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door DNA was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van DNA. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van DNA te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Retourzending/herroepingsrecht

Als goederen uit hun originele verpakking zijn gehaald en/of labels zijn verwijderd en/of bijvoorbeeld gebruikt zijn, gebruiksporen hebben, is terugzenden niet meer mogelijk.

Gepersonaliseerde artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij DNA. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde het bestelde goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht en/of retourzending uit te oefenen en te activeren, moet de Klant de aangekochte goederen, dewelke ze niet wenst te hebben, terugsturen naar onderstaand adres.

U dienst steeds een RETOURFORMULIER in te vullen en mee te sturen in de retourzending, alsook een kopie van uw aankoopbewijs/kassaticket/factuur bij te voegen.

Zonder RETOURFORMULIER en aankoopbewijs zal de aanvraag/retourzending geweigerd worden en zonder vergoeding blijven. Het RETOURFORMULIER kan u vinden in de verpakking van uw aangekochte materialen en/of aanvragen via webshop@dnahockey.be .

 

De goederen dienen in onberispelijke staat te zijn, ongebruikt en ongeopend en te voldoen aan alle voorwaarden vermeld in dit artikel 7.

Een retourzending en/of heroepingsrecht dient binnen een periode van 14 dagen uitgevoerd te worden en in bezit te komen van de dienst-na-verkoop van DNA via onderstaand adres.

 

De Klant is zelf verantwoordelijk om de goederen goed te verpakken en te vrijwaren van elke breuk of schade tijdens het transport en retourzending naar DNA.

De retourzending en/of aanverwante kosten of lasten gebeurt ten allen tijde op kosten van de Klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De klant heeft daarbij de vrije keuze om de logistieke dienst of service te gebruiken die zij wenst.

 

De retourzending dient geadresseerd te worden aan:

DNA: HOCKEY, retourzending webshop, Antwerpsestraat 482A, 2850 Boom, België.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt DNA zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal DNA alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, exclusief de eventuele standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat DNA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan DNA wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen en aan inspectie heeft kunnen onderwerpen.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door DNA geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

DNA betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald, en/of labels zijn verwijderd en/of bijvoorbeeld gebruikt zijn, is terugzenden en/of terugbetaling niet meer mogelijk.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de DNA klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan DNA of te bezorgen in de winkel van DNA: HOCKEY in Boom.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant DNA zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek, schade of tekortkoming binnen een termijn van 5 kalenderdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Specifieke garantiebepaling voor hockeysticks zijn als volgt:

 

Ondanks het feit dat wij ons uiterste best doe om onze klanten alleen de beste kwaliteit aan te bieden kan het altijd gebeuren dat een product een fabricagefout bevat.

Dan kan een product aanleiding geven tot de vraag om ondersteuning of service, gelieve onderstaande garantie- en servicevoorwaarden aandachtig te lezen.

 

DNA: HOCKEY stelt alles in het werk om haar klanten steeds een goede service te bieden mits een juist gebruik van het product en met in achtneming van wat gangbaar is binnen de markt, bij onze leveranciers (de fabrikanten) en de hockeysport.

 

Leveranciers en hockeymerken van hockeysticks geven standaard 2 maanden garantie op fabricagefouten.

 

Stickschade vanwege een fabricagefout en/of een stickbreuk wordt gemiddeld en afhankelijk van het merk binnen een periode van zo’n 2 maanden aanvaard – mits normaal en correct gebruik vermoed wordt.

Fabricagefouten kunnen door onze specialisten vastgesteld worden vanwege hun jarenlange ervaring en kennis van het product en productiemethodes.

 

 

Fabricagefouten manifesteren zich meestal snel na de aankoop, als je denkt dat er een probleem is richt je dan tot de verkoper zodat deze (en/of de fabrikant) zo snel mogelijk de situatie kunnen bekijken – wacht dus zeker nooit te lang om langs te komen als je een probleem vermoed of neem een duidelijke foto en mail deze door (webshop@dnahockey.be), aan de hand van dit beeld kan er vaak al een eerste advies gegeven worden.

 

Schade ontstaan door één van onderstaande redenen vallen sowieso niet onder de garantievoorwaarden:

 

- Onjuist gebruik van de stick, waaronder ook een breuk ontstaan tegen de slagrichting in.

- Schade aan de ronde- en buiten zijde van de stick (verboden zone om bal mee te spelen)

- Er wordt geen garantie verleend bij slijtage of breuk op plaatsen van de stick waar men niet mee mag spelen.

- Breuk na uitvoering van de (Argentijnse) backhand slag.

-Natuurlijke slijtage door gebruik, bijvoorbeeld lakschade, afbrokkeling/”chips” of slijtage aan de krul

 

De slijtage van een stick loopt samen met het aantal trainingen/wedstrijden dat een speler speelt, de intensiteit en de manier van gebruiken en op welke ondergrond er gespeeld wordt. De stick en krul kunnen (door)slijten en ook de duels die je speelt kunnen ervoor zorgen dat sticks hardhandig tegen elkaar kunnen komen en zelfs slagen te verwerken krijgen.

Gebruiksslijtage is dan ook volledig normaal vanaf de 1e ingebruikname van een nieuwe hockeystick.

 

Krassen op de stick, het afbrokkelen van de buitenste laag (“de chips”), slijtage van de “grip”, het loskomen of kapot gaan van de einddop en/of bv. het “rammelen” van een hockeystick, het afslijten van de haak (“krul”) en allerhande slijtage die voortkomt vanuit het gebruik van de hockeystick vallen onder normale gebruiksslijtage en zijn niet onderhevig aan garantie.

 

Artikel 9: Klantendienst

De service- en klantendienst van DNA: HOCKEY/PADEL is bereikbaar op volgend telefoonnummer +32 (0)3 440 63 73 en via e-mail op webshop@dnahockey.be of per post op het volgende adres: DNA: HOCKEY, Antwerpsestraat 482A, 2850 Boom, België. Eventuele vragen, verzoeken of klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover DNA beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet- betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt DNA zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

DNA respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan DNA: HOCKEY, Antwerpsestraat 482A, 2859 Boom of webshop@dnahockey gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door DNA kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten door te reageren via de “uitschrijf” knop of de aangekondigde procedure.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er worden 'first party cookies' gebruikt door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Ook worden er third party cookies gebruikt. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door DNA om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van DNA. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement ANTWERPEN, afdeling BOOM bevoegd.

 

 

 

 

 

Conditions générales de vente pour la magasin en ligne B2C: WWW.DNAHOCKEY.BE

 

Marque: DNA: HOCKEY – DNA: PADEL

 

Informations sur la société responsable de la commercialisation du webshop:

 

DNA: HOCKEY

Antwerpsestraat 482A, 2850 Boom

+32 (0) 3 440 63 73

webshop@dnahockey.be

 

Article 1: Dispositions générales 

Le site e-commerce de WWW.DNAHOCKEY.BE est sous l’exécution et sous la responsabilité de DNA: HOCKEY - nom commercial , adresse et coordonnées voir ci-dessus et ci-après dénommé «DNA » qui propose à ses clients d’acheter les produits de sa magasin en ligne.

Les présentes conditions générales (conditions) s'appliquent à toute commande passée par un visiteur/Client de ce site e-commerce (Client).

Lors de la commande via la magasin en ligne DNA, le Client doit accepter explicitement les présentes conditions, acceptant ainsi l'applicabilité de ces conditions, à l'exclusion de toutes autres conditions. Les conditions supplémentaires du Client sont exclues, sauf si elles ont été acceptées au préalable, par écrit et expressément par DNA.

 

Article 2: Prix 

Tous les prix mentionnés sont exprimés en EURO, TVA compris ainsi toutes autres taxes obligatoires à la charge du Client. Si des frais de livraison, de réservation ou administratifs sont facturés, cela sera indiqué séparément.

L'indication de prix se réfère uniquement aux articles tels que décrits textuellement. Les photos d'accompagnement sont décoratives et peuvent contenir des éléments qui ne sont pas inclus dans le prix.

 

Article 3: Offre 

Bien que le catalogue en ligne et le site Web de commerce électronique aient été compilés avec le plus grand soin possible, il est toujours possible que les informations proposées soient incomplètes, contiennent des erreurs matérielles ou ne soient pas à jour. Les erreurs évidentes ou les erreurs dans l'offre n'engagent pas DNA. DNA n'est tenu qu'à une obligation de moyens quant à l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies. DNA n'est en aucun cas responsable en cas d'erreurs matérielles manifestes, de composition ou d'erreurs d'impression.

Si le client a des questions spécifiques concernant, par exemple, les tailles, la couleur, la disponibilité, le délai de livraison ou le mode de livraison, nous demandons au client de contacter notre service client à l'avance via les options de contact de notre boutique en ligne. 

L'offre est valable jusqu'à épuisement des stocks et peut être ajustée ou retirée à tout moment par DNA. DNA ne peut être tenu responsable de l'indisponibilité d'un produit.

 

Article 4: Achats en ligne 

Le client peut visualiser différents produits et les ajouter ou non au «panier».

Le client voit également les prix de vente et / ou les frais de logistique et / ou tous autres frais et / ou remises.

Le client doit créer un «compte» avec des données personnelles, ainsi que tous les détails d'expédition / informations d'adresse.

Le client peut choisir parmi différentes options de paiement pour payer les achats. Si des coûts supplémentaires en découlent, cela sera explicitement indiqué.

En achetant des produits dans la magasin en ligne, le client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales et les accepter.

Si l'on n'est pas d'accord avec l'une de ces conditions, le Client doit s'abstenir d'acheter.

DNA est en droit de refuser une commande en raison d'une grave lacune du Client en ce qui concerne les commandes dans lesquelles le Client est impliqué. 

 

Article 5: Livraison et mise en œuvre de l'accord 

Une fois la commande est créée par le Client, DNA en est informé automatiquement afin que la commande puisse être préparée dans les plus brefs délais pour le transport. Les données du Client sont transformées en une "étiquette d'expédition enfin de créer un paquet pour transport. Une fois la commande est envoyée, le Client reçoit par e-mail une notification que sa commande a été transmise avec un code "track & trace". Le délai de livraison dépend des prestations logistiques . Nous travaillons avec MyParcel, qui s'efforce de livrer les colis domestiques le jour ouvrable suivant APRÈS RÉCEPTION ET TRAITEMENT du colis . Mais ce n'est ni une garantie ni une promesse . Pour les pays voisins , le délai de livraison peut prendre un peu plus longtemps. Nous souhaitons parler d'une livraison entre 1 et 5 jours ouvrés après réception et traitement du colis par notre partenaire logistique. Si les circonstances seraient retardées de plus de cinq jours le Client sera contactés.

La livraison en Belgique, aux Pays-Bas ou au Luxembourg est GRATUITE à partir de 80 euros de valeur d'achat (incl. TVA). En dessous de ce montant il y a des frais de transport sous la forme d'un taux fixe de 7 par expédition.

Pour la France, Allemagne et Royaume-Uni (GB), la livraison est GRATUITE à partir de 120 euros de valeur d'achat. En dessous de ce montant, il y a un coût de transport sous forme d'un forfait de 12 euros par envoi.

Pour les autres pays à l'intérieur ou à l'extérieur de l'UE, nous aimerions recevoir une demande pour faire une offre personnalisée. Cela peut être fait par e-mail: webshop@dnahockey.be ou par téléphone +32 (0) 3 440 63 73. DNA se réserve le droit de refuser une livraison / achat en raison des options logistiques limitées disponibles.

Tout retard causé après la livraison par DNA ou par MY PARCEL n'est pas la responsabilité de DNA . DNA met tout en œuvre pour livrer la commande dans le délai imparti, mais ne peut le garantir car il travaille avec des partenaires externes.

 

Tout dommage visible et / ou défaut qualitatif de l'emballage et / ou d'un article ou autre défaut de livraison doit être immédiatement signalé par le Client à DNA .

Le risque de perte ou d'endommagement sera transféré au Client comme il (ou un tiers désigné par une partie autre que le transporteur) a reçu la possession physique des marchandises. Le risque concerne toutefois le Client lors de la livraison au transporteur si le transporteur du contrat Client a transporté des marchandises sans DNA a fait ce choix .

 

Article 6: Réserve de propriété 

Les articles achetés restent la propriété exclusive de DNA jusqu'au moment du paiement intégral par le Client . Le cas échéant, le Client s'engage à informer les tiers de la réserve de propriété de DNA , par exemple à toute personne qui saisirait les articles qui n'ont pas encore été intégralement payés.

 

Article 7: Envoi retour / droit de rétractation

Si des marchandises ont été retirées de leur emballage d'origine et / ou des étiquettes ont été retirées et / ou ont été utilisées, par exemple, ont des signes d'utilisation, les retours ne sont plus possibles. Les articles personnalisés ne peuvent pas être retournés.

 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à Clients en leur qualité de consommateur qui achète des produits en ligne sur DNA. Le Client a le droit de résilier le contrat dans un délai de 14 jours calendaires sans indication de motif. Le délai de rétractation expirera 14 jours calendaires après le jour où le Client ou le Client désigné tiers la bonne possession physique ordonnée .

 

Afin d'exercer et d'activer le droit de rétractation et / ou de retour, le Client doit retourner les marchandises achetées, qu'il ne souhaite pas avoir, à l'adresse ci-dessous.

Vous devez toujours remplir un FORMULAIRE DE RETOUR et l'inclure dans l'envoi de retour, ainsi joindre une copie de votre preuve d'achat / reçu / facture. Sans FORMULAIRE DE RETOUR et sans preuve d'achat, la demande / retour sera refusée et restera sans compensation. Vous pouvez trouver le FORMULAIRE DE RETOUR dans l'emballage de votre matériel acheté et/ou le demander via webshop@dnahockey.be .

Les marchandises doivent être en parfait état, non utilisées et non ouvertes et répondre à toutes les conditions énoncées dans cet article 7. Un retour et / ou un droit de rétractation doit être effectué dans un délai de 14 jours et doit être reçu aux service après-vente de DNA, à l'adresse ci-dessous.

Le Client est tenu d'emballer correctement les marchandises et de les indemniser contre toute casse ou détérioration lors du transport et du retour à DNA. L'expédition de retour et / ou les coûts ou frais associés sont à tout moment à la charge du client, sauf convention contraire expresse. Le client a le libre choix d'utiliser le service logistique ou le service qu'il souhaite.

Le retour doit être adressé à :

DNA: HOCKEY, retour webshop, Antwerpsestraat 482A, 2850 Boom, Belgique.

Si le produit retourné est altéré de quelque manière que ce soit, DNA conserve le droit à tenir le Client responsable et demande une compensation pour toute perte de propriété résultant de l'utilisation des marchandises par le Client. Aller au-delà de ce qui est nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le fonctionnement des marchandises. Seuls les articles qui se trouvent dans leur emballage d'origine, ainsi que tous les accessoires, mode d'emploi et facture ou preuve d'achat peuvent être repris.

Si le client annule « le contrat », DNA jusqu'à ce point du paiement reçu par le Client, à l' exclusion de toute livraison standard, remboursement au client dans un délai maximum de 14 jours calendaires après que DNA a été informé de la décision du Client se retirer du contrat. Dans les contrats de vente, DNA peut attendre le remboursement jusqu'à ce qu'il ait reçu toutes les marchandises et ait pu les soumettre à inspection.

 

Les frais supplémentaires résultant du choix du Client pour un mode de livraison autre que la livraison standard la moins chère proposée par DNA ne seront pas remboursés.

DNA remboursera le Client avec le même mode de paiement avec lequel le Client a effectué la transaction d'origine, sauf si le Client en a expressément convenu autrement; dans tous les cas, le client ne sera pas facturé pour un tel remboursement.

Si des marchandises ont été retirées de leur emballage et/ou des étiquettes ont été retirées et/ou utilisées, par exemple, le retour n'est plus possible.

 

Article 8: Garantie 

En vertu de la législation applicable sur la protection des consommateurs dans la vente de biens de consommation, le consommateur a des droits légaux. Cette garantie légale s'applique à compter de la date de livraison au premier propriétaire. Toute garantie commerciale est sans préjudice de ces droits.

Pour invoquer la garantie, le Client doit être en mesure de fournir une preuve d'achat. Il est conseillé aux clients de conserver l'emballage d'origine de la marchandise.

Pour les articles achetés en ligne et livrés au domicile du Client, le Client doit contacter le service client DNA (voir les infos et procédure sur « envoi retour / droit de rétractation » et renvoyer l'article à DNA: HOCKEY multibrand megastore in Boom .

Si un défaut est constaté, le Client doit en informer DNA dans les meilleurs délais. Dans tous les cas, tout défaut , dommage ou défaut doit être signalé par le Client dans un délai de 5 jours calendaires après sa constatation. Par la suite, tout droit de réparation ou de remplacement devient caduc.

La garantie (commerciale et / ou légale) ne s'applique jamais aux défauts résultant d'accidents, de négligence, de chutes, d'une utilisation de l'article contraire au but pour lequel il a été conçu, du non-respect du mode d'emploi ou du manuel, des adaptions ou modifications de l'article, utilisation intensive, mauvais entretien ou toute autre utilisation anormale ou incorrecte. 

Les défauts qui se manifestent après une période de 2 mois suivant la date d'achat, le cas échéant la livraison, sont réputés ne pas être des vices cachés, sauf preuve contraire du Client.

 

Les dispositions spécifiques de garantie pour les stick/crosse de hockey sont les suivantes:

 

Malgré le fait que nous nous efforçons d'offrir à nos clients uniquement la meilleure qualité, il est toujours possible qu'un produit contienne un défaut de fabrication.

Un produit peut alors donner lieu à une demande d'assistance ou de service, veuillez lire attentivement les conditions de garantie et de service ci-dessous.

 

DNA: HOCKEY met tout en œuvre pour offrir à ses clients un bon service, à condition que le produit soit utilisé correctement et en tenant compte des habitudes/usages du marché, avec nos fournisseurs (les fabricants) et le hockey.

 

Les fabricants et les marques de stick de hockey offrent une garantie standard de 2 mois contre les défauts de fabrication.

 

Les dommages au stick due à un défaut de fabrication et / ou à un bris de stick sont acceptés en moyenne et selon la marque dans un délai d'environ 2 mois - à condition qu'une utilisation normale et correcte soit suspectée.

Les défauts de fabrication peuvent être identifiés par nos spécialistes et leurs expériences et leurs connaissances de produits et méthode de production.

 

Les défauts de fabrication se manifestent généralement assez rapidement après l'achat, si vous pensez qu'il y a un problème, veuillez contacter le vendeur afin qu'il (et / ou le fabricant) puisse revoir la situation dès que possible - alors n'attendez pas trop longtemps pour venir si vous soupçonnez un problème ou prenez une photo claire et envoyez-la par e-mail (webshop@dnahockey.be), sur la base de cette image, on peut souvent déjà donner un premier conseil.

 

Les dommages causés par l'une des raisons suivantes ne sont en aucun cas couverts par les conditions de garantie:

 

- Utilisation incorrecte du stick , y compris une rupture dans le sens de l'impact .

- Dommages au round et à l'extérieur du bâton (zone interdit pour jouer avec le stick)

- Aucune garantie n'est donnée pour l'usure ou la casse aux endroits du stick avec lesquels il ne faut pas jouer.

- Rupture ou casse après exécution du shot revers Argentin.

-Usure naturelle due à l'utilisation, par exemple dommages à la peinture , écaillage / "éclats" ou usure des boucles

 

L'usure d'un stick coïncide avec le nombre d'entraînements / matchs qu'un joueur joue, l'intensité et la façon d'utiliser et sur quelle surface est joué. Le stick et la crochet peuvent s'user et les duels que vous jouez peuvent faire que les sticks se heurtent et doivent même faire face à des coups.

L'usure d'usage est donc tout à fait normale dès la 1ère mise en service d'un nouveau stick de hockey.

 

Égratignures sur le stick, effritement de la couche extérieure ("les copeaux"), usure de la "poignée", desserrage ou rupture de l'embout et / ou par exemple "cliquetis" d'un stick de hockey, usure du crochet et toutes sortes d'usure résultant de l'utilisation du stick de hockey sont sujets à une usure normale et ne sont pas soumis à la garantie.

 

Article 9: Service client 

Le service client de DNA: HOCKEYsont accessibles par téléphone +32 (0)3 440 63 73 et par e-mail à webshop@dnahockey.be ou par courrier à l'adresse suivante: DNA: HOCKEY, Antwerpsestraat 482A, 2850 Boom, Belgique . Toute question, demande ou réclamation peut être adressée à ce coordonnées.

 

Article 10: Sanctions pour non-paiement 

Sans préjudice de l'exercice des autres droits détenus par DNA, le Client devra des intérêts de 10% par an sur le montant impayé en cas de non-paiement ou de retard de paiement à compter de la date du manquement par la loi et sans rappel. Par ailleurs, le Client est légalement et sans rappel redevable d'une indemnité forfaitaire de 10% sur le montant concerné, avec un minimum de 25 euros par facture. Nonobstant ce qui précède, DNA se réserve le droit de reprendre les articles qui ne sont pas (entièrement) payés.

 

Article 11: Confidentialité 

DNA respecte vos données personnelles et les traite conformément à la législation belge et européenne applicable. Les données personnelles que vous nous fournissez (notamment votre nom, adresse, adresse e-mail, etc.) ne seront utilisées qu'aux fins suivantes: l'exécution de l'accord conclu, le traitement de la commande.

 

Vous avez le droit légal d'inspecter et éventuellement de corriger vos données personnelles. Sous réserve d'une preuve d'identité (copie de la carte d'identité), vous pouvez obtenir gratuitement une notification écrite de vos données personnelles via une demande écrite, datée et signée

à DNA: HOCKEY, Antwerpsestraat 482A, 2859 Boom ou boutique en ligne webshop@dnahockey.be. Si nécessaire, vous pouvez également demander de corriger les données qui seraient incorrectes, incomplètes ou non pertinentes.

Si vous avez autorisé l'utilisation de vos données personnelles à des fins de marketing direct par DNA , vous pouvez toujours vous y opposer gratuitement en répondant via le bouton «disque» ou la procédure annoncée.

Nous traitons vos données comme des informations confidentielles et ne les transmettrons pas, ne les louerons pas et ne les vendrons pas à des tiers.

 

Article 12: Utilisation de cookies 

Lors d'une visite sur le site, des «cookies» peuvent être placés sur le disque dur de votre ordinateur. Un cookie est un fichier texte qui est placé par le serveur d'un site Web dans le navigateur de votre ordinateur ou sur votre appareil mobile lorsque vous consultez un site Web. Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour identifier des personnes, un cookie ne peut identifier qu'une seule machine.

Les cookies internes sont utilisés par le site visité lui-même et visent à faire fonctionner le site de manière optimale. Des cookies tiers sont également utilisés. Les cookies tiers sont des cookies qui ne proviennent pas du site Web lui-même, mais de tiers, par exemple des cookies de Facebook ou de Google Analytics. Pour de tels cookies, le visiteur du site doit d'abord donner son autorisation - cela peut être fait via une barre en bas ou en haut du site Web, en référence à cette politique, ce qui n'empêche pas de continuer à naviguer sur le site.

Vous pouvez configurer votre navigateur Internet de sorte que les cookies ne soient pas acceptés, que vous receviez un avertissement lorsqu'un cookie est installé ou que les cookies sont ensuite supprimés de votre disque dur. Vous pouvez le faire via les paramètres de votre navigateur (via la fonction d'aide). N'oubliez pas que certains éléments graphiques peuvent ne pas apparaître correctement ou que vous ne pourrez pas utiliser certaines applications.

En utilisant notre site Web, vous acceptez notre utilisation des cookies. 

 

Article 13: effet de validité - non-renonciation 

Si une disposition de ces Conditions est déclarée invalide, illégale ou nulle, cela n'affectera en rien la validité, la légalité et l'applicabilité des autres dispositions. 

Le non-respect par DNA à tout moment de faire valoir ou d'exercer un droit sur l'un des droits énumérés dans les présentes Conditions ne sera jamais interprété comme tel et n'affectera jamais la validité de ces Conditions .

 

Article 14: Modification des conditions 

Ces Conditions sont complétées par d'autres conditions auxquelles il est fait explicitement référence et les conditions générales de vente de DNA . En cas de contradiction, les présentes Conditions prévalent.

 

Article 15: Preuve 

Le Client accepte que les communications électroniques et les sauvegardes puissent servir de preuve. 

 

Article 16: Loi applicable - Tribunal compétent 

Le droit belge s'applique, à l'exception des dispositions du droit international privé sur le droit applicable et à l'exception de la Convention de Vienne sur les contrats internationaux de vente de biens mobiliers. Sauf si le Client est un consommateur, en cas de litige, seuls les tribunaux du district d' ANVERS, département BOOM sont compétents.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General sales conditions for webshop B2C: WWW.DNAHOCKEY.BE

 

Brand: DNA: HOCKEY – DNA: PADEL

 

Company information responsible for brand commercialization :

 

DNA: HOCKEY

Antwerpsestraat 482A, 2850 Boom

+32 (0) 3 440 63 73

webshop@dnahockey.be

 

Article 1: General provisions 

The e-commerce website of WWW.DNAHOCKEY.BE is the responsibility of DNA: HOCKEY - commercial name , address and contact details see above and hereinafter referred to as “DNA” offers its customers to purchase the products from her online store online.

These General Terms and Conditions (Terms) apply to any order placed by a visitor to this e-commerce site (Customer).

When placing an order via the DNA web shop, the Customer must explicitly accept these Conditions, thereby agreeing to the applicability of these Conditions, to the exclusion of all other conditions. Additional conditions of the Customer are excluded, unless they have been accepted in advance, in writing and expressly by DNA.

 

Article 2: Price 

All prices mentioned are expressed in EURO, including VAT and all other taxes or taxes that are obligatory to be borne by the Customer. If delivery, reservation or administrative costs are charged, this will be stated separately.

The price indication refers only to the articles as described verbatim. The accompanying photos are decorative and may contain elements that are not included in the price.

 

Article 3: Offer 

Despite the fact that the online catalog and the e-commerce website have been compiled with the greatest possible care, it is still possible that the information offered is incomplete, contains material errors or is not up-to-date. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind DNA. DNA is only bound to an obligation of means as to the accuracy and completeness of the information provided. DNA is in no way liable in the event of manifest material errors, typesetting or printing errors.

If the Customer has specific questions about, for example, sizes, color, availability, delivery time or delivery method, we request the Customer to contact our customer service in advance via the contact options on our webshop. 

The offer is valid as long as supplies last and can be adjusted or withdrawn at any time by DNA. DNA cannot be held responsible for the unavailability of a product.

 

Article 4: Online purchases 

The customer can view various products and whether or not to add them to the “shopping cart”.

The customer also sees the sales prices and / or logistics costs and / or any other costs and / or discounts.

The customer must create an “account” with personal details, as well as any shipping details / address information.

The customer can choose from various payment options to pay for the purchases. If additional costs arise from this, this will be explicitly stated.

By purchasing products in the webshop, the customer acknowledges that he has taken note of these general terms and conditions and accepts them.

If one does not agree with one of these conditions, man must refrain from the purchase.

DNA is entitled to refuse an order due to a serious shortcoming of the Customer with regard to orders in which the Customer is involved. 

 

Article 5: Delivery and implementation of the agreement 

Once the order was created by the Customer, DNA is informed of this so that the order can be prepared as soon as possible for transportation. The data from the Customer will be processed to a " shipping label " to make the package ready to ship. Once the order is sent, the Customer will receive a notification via email that his / her order was transmitted including a "track & trace" code. The delivery period depends on the logistics services. We work together with MyParcel, which strives to deliver the domestic packages the next working day AFTER RECEPTION AND PROCESSING of the package. However, this is neither a guarantee nor a promise . For neighboring countries , the delivery time may take a little longer. We would like to speak of a delivery between 1 and 5 working days after receipt and processing of the package by our logistics partner. If circumstances would be delayed by more than five days the customer will be contacted.

Delivery in Belgium, the Netherlands or Luxembourg is FREE from 80 euros purchase value . Below that amount there is a transport costs in the form of a fixed rate of 7 euros per shipment.

For France, Germany and the United Kingdom (GB), delivery is FREE from 120 euros purchase value. Below that amount, there is a transport cost in the form of a flat rate of 12 euros per shipment.

For other countries within or outside the EU we would like to receive a request to make a personalized offer. This can be done by e-mail: webshop@dnahockey.be or telephone +32 (0)3 440 63 73. DNA reserves the right to refuse a delivery / purchase due to the limited logistics options available.

Any delays caused after delivery by DNA to MY PARCEL are not the responsibility of DNA . DNA does its utmost best to deliver the order within the stipulated period, but cannot guarantee this because it works with external partners.

 

Any visible damage and / or qualitative shortcoming of the packaging and / or an article or other shortcoming in the delivery must be reported immediately by the Customer to DNA .

The risk of loss or damage shall pass to the Customer as he (or a third party designated by party other than the carrier) has received the goods in physical possession. The risk, however, is all about the Customer upon delivery to the carrier if the carrier of the Customer has been transporting goods with the company of the Customers choice.

 

Article 6: Retention of title 

The purchased items remain the exclusive property of DNA until the moment of full payment by the Customer . If necessary, the Customer undertakes to inform third parties of the retention of title of DNA , eg to anyone who would seize articles that have not yet been paid in full.

 

Article 7: Return shipment / right of withdrawal

If goods have been removed from their original packaging and / or labels have been removed and / or have been used, for example, have signs of use, returns are no longer possible. Personalized items cannot be returned.

 

The provisions of this article shall apply only to Customers in their capacity as consumers who buy products online at DNA . The Customer has the right to withdraw from the contract within 14 calendar days without giving any reason. The withdrawal period will expire 14 calendar days after the day on which the Customer has the ordered goods in physical possession.

 

In order to exercise and activate the right of withdrawal and / or return, the Customer must return the purchased goods, which she/he does not wish to have, to the address below.

 

You must always fill in a RETURN FORM and include it in the return shipment, as well attach a copy of your proof of purchase / receipt / invoice.

Without a RETURN FORM and proof of purchase, the request / return will be refused and remain without compensation. You can find the RETURN FORM in the packaging of your purchased materials and/or request it via webshop@dnahockey.be

 

The goods must be in pristine condition, unused and unopened and meet all conditions stated in this article 7.

A return and / or right of withdrawal must be executed within a period of 14 days and must arrive at the after-sales service of DNA, at the address below.

The Customer is responsible for properly packaging the goods and to indemnify them against any breakage or damage during transport and return to DNA. The return shipment and / or related costs or charges are at all times at the expense of the Customer, unless expressly agreed otherwise. The customer has the free choice to use the logistics service or service that he wishes.

The return must be addressed to :

DNA: HOCKEY, return items, Antwerpsestraat 482A, 2850 Boom, Belgium

 

If the returned product in any way impaired, retains DNA the right to set the Customer liable and demand compensation for any loss of property resulting from the use of the goods by the Customer go beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods. Only items that are in the original packaging, together with all accessories, instructions for use and invoice or proof of purchase can be taken back.

If the customer cancels the contract will DNA all up to that point of the Customer received payments, excluding any standard delivery, refund to the customer within a maximum of 14 calendar days after DNA on has been informed of the decision of the Customer to withdraw from the contract. In sales contracts, DNA can wait with the refund until it has received all the goods and has been able to subject them to inspection.

 

Any additional costs resulting from the choice of the Customer for a method of delivery other than the cheapest standard delivery offered by DNA will not be refunded.

DNA will reimburse the Customer with the same payment method with which the Customer performed the original transaction, unless the Customer has expressly agreed otherwise; in any case, the Customer will not be charged for such a refund.

If goods have been removed from their packaging and / or labels have been removed and / or used, for example, return is no longer possible.

 

Article 8: Warranty 

Under the applicable legislation on consumer protection in the sale of consumer goods, the consumer has legal rights. This legal warranty applies from the date of delivery to the first owner. Any commercial warranty is without prejudice to these rights.

To invoke the warranty, the Customer must be able to provide proof of purchase. Customers are advised to keep the original packaging of the goods.

 

For items purchased online and delivered to the Customer's home, the Customer must contact DNA customer service (see information and procedure under Return shipment / right of withdrawal) and return the item to DNA: HOCKEY, multibrand megastore in Boom at his expense.

 

If a defect is found, the Customer must inform DNA as soon as possible. In any case, any defect , damage or shortcoming must be reported by the Customer within a period of 5 calendar days after it has been determined. Afterwards, any right to repair or replacement lapses.

The (commercial and / or legal) warranty never applies to defects arising from accidents, neglect, falls, use of the article contrary to the purpose for which it was designed, failure to comply with the instructions for use or manual, modifications or changes to the item, heavy use, poor maintenance, or any other abnormal or incorrect use. 

Defects that manifest themselves after a period of 2 months following the date of purchase, if applicable delivery, are deemed not to be hidden defects, unless the Client proves otherwise.

 

Specific warranty provisions for hockey sticks are as follows:

 

Despite the fact that we do our utmost to offer our customers only the best quality, it is always possible that a product contains a manufacturing defect.

Then a product may give rise to a request for support or service, please read the warranty and service conditions below carefully.

 

DNA: HOCKEY makes every effort to offer its customers a good service, provided that the product is used correctly and taking into account what is customary within the market, with our suppliers (the manufacturers) and hockey as a sport.

 

The manufacturers and hockey brands of hockey sticks provide standard 2-month warranty against manufacturing defects.

 

Stick damage due to a manufacturing defect and / or a stick breakage is accepted on average and depending on the brand within a period of about 2 months - provided normal and correct use is suspected.

Manufacturing defects can be identified by our specialists due to their experience, the product- and production process knowledge.

 

Manufacturing defects usually manifest quickly after the purchase, if you think there is a problem please contact the seller so that they (and / or the manufacturer) can review the situation as soon as possible - so never wait too long to come by come if you suspect a problem or take a clear photo and email it (webshop@dnahockey.be), based on these images we often can already give a first advice.

 

Damage caused by one of the following reasons is in any case not covered by the warranty conditions:

 

- Incorrect use of the hockey stick , including a break against the direction of impact .

- Damage to the round- and outside edge of the stick (excluded zone to play ball with)

- No warranty is given for wear or breakage in places of the stick that one should not play with.

- Break after execution of the Argentine backhand.

-Natural wear from use, for example paint damage , chipping / "chips" or hook wear

 

The wear of a stick coincides with the number of training / matches that a player plays, the intensity and the way of use and on which surface is played. The stick and hook can (on) wear and the duels you play can cause sticks harshly to come together and even having impact hits in duels.

Usage wear is therefore completely normal from the 1st commissioning of a new hockey stick.

 

Scratches on the stick, crumbling of the outer layer ("the chips"), wear of the "grip", loosening or breaking of the end cap and / or eg "rattling" of a hockey stick, wearing off the hook and all kinds of wear and tear arising from the use of the hockey stick are subject to normal wear and tear and are not subject to warranty.

 

Article 9: Customer service 

The customer service of DNA can be reached via DNA: HOCKEY by phone +32 (0)3 440 63 73 and by e-mail at webshop@dnahockey.be or by post at the following address: DNA: HOCKEY, Antwerpsestraat 482A, 2850 Boom, Belgium. Any question, request or complaints can be directed to this.

 

Article 10: Penalties for non-payment 

Without prejudice to the exercise of other rights held by DNA , the Client will owe interest of 10% per year on the unpaid amount in the event of non-payment or late payment from the date of the default by law and without reminder. In addition, the Customer is legally and without reminder owing a fixed compensation of 10% on the amount involved, with a minimum of 25 euros per invoice. Notwithstanding the foregoing, DNA reserves the right to take back items that are not (fully) paid.

 

Article 11: Privacy 

DNA respects your personal data and processes it in accordance with applicable Belgian and European legislation. The personal data provided by you (in particular your name, address, e-mail address, etc.) will only be used for the following purposes: the execution of the concluded agreement, the processing of the order.

 

You have a legal right to inspect and possibly correct your personal data. Subject to proof of identity (copy of identity card), you can obtain a written notification of your personal data free of charge via a written, dated and signed request to DNA: HOCKEY, Antwerpsestraat 482A, 2859 Boom or webshop@dnahockey . If necessary, you can also ask to correct the data that would be incorrect, incomplete or irrelevant.

If you have given permission for the use of your personal data for direct marketing by DNA, you can object to this at any time, free of charge, by responding via the “disk” button or the announced procedure.

We treat your data as confidential information and will not pass it on, rent it or sell it to third parties.

 

 

 

 

Article 12: Use of cookies 

During a visit to the site, 'cookies' can be placed on the hard disk of your computer. A cookie is a text file that is placed by the server of a website in the browser of your computer or on your mobile device when you consult a website. Cookies cannot be used to identify people, a cookie can only identify one machine.

First party cookies are used by the visited site itself and are aimed at making the site function optimally. Third party cookies are also used. Third party cookies are cookies that do not come from the website itself, but from third parties, e.g. cookies from Facebook or Google Analytics. For such cookies, the visitor to the site must first give permission - this can be done via a bar at the bottom or top of the website, with reference to this policy, which does not prevent further surfing on the website.

You can set your internet browser so that cookies are not accepted, that you receive a warning when a cookie is installed or that the cookies are subsequently removed from your hard drive. You can do this via the settings of your browser (via the help function). Keep in mind that certain graphic elements may not appear correctly, or that you will not be able to use certain applications.

By using our website, you agree to our use of cookies. 

 

Article 13: Affect of validity - non-renunciation 

If any provision of these Terms is declared invalid, illegal or void, this will in no way affect the validity, legality and applicability of the other provisions. 

Failure at any time by DNA to enforce, or exercise any right to, any of the rights listed in these Terms will never constitute a waiver of such provision and will never affect the validity of these Terms .

 

Article 14: Change of conditions 

These Conditions are supplemented by other conditions that are explicitly referred to, and the general sales conditions of DNA . In the event of contradiction, the present Conditions prevail.

 

Article 15: Evidence 

The Customer accepts that electronic communications and backups can serve as evidence. 

 

Article 16: Applicable law - Competent court 

Belgian law applies, with the exception of the provisions of private international law on applicable law and with the exception of the Vienna Convention on international sales contracts for movable property. Unless the Customer is a consumer, in the event of any disputes, only the courts of the district of ANTWERP, department BOOM are competent.